شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۳

آرشیو برچسب : بد ترین تصادف ماشین های دنیا

161794_438

معرفی بدترین تصادفات رانندگی در جهان

معرفی بدترین تصادفات رانندگی در جهان جزیره ری یونیون فرانسه ۱۹۵۴:یکی از اولین حوادث جاده ای دلخراش بیش از نیم قرن پیش در جزیره ری یونیون...